เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแบบด้วย AutoCAD สำหรับครูพันธุ์บึง    
  วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2559    
  รายละเอียด : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแบบด้วย AutoCAD สำหรับครูพันธุ์บึง
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2559 
และวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 8.00 น. – 16.30 น รุ่น 2 และ 3