เรื่อง : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู พันธุ์บึง รุ่นที่ 3    
  วันที่ : 27 มีนาคม 2558    
  รายละเอียด :


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู พันธุ์บึง รุ่นที่ 3 
ณ ห้องประชุมไม้แดง และบ้านพักโครงการครูพันธุ์ บึง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558